Bu “Chuangde” kompaniýasy, kesmek we gaýtadan işlemek üçin cnc gurallarynda ýöriteleşendir

Gowy ynam ýörelgesine esaslanýan hil boýunça ýaşamak ýörelgesine laýyklykda ýeterlik üpjünçiligimiz bar we bütin dünýäde müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýarys we gowy abraýdan peýdalanýarys. Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary görmek we satyn almak üçin tüýs ýürekden garşylaýarys! Satyn almak, gaplamak, işçi güýji, ýüklemek, göçürmek, ýaşamak we ş.m. ýaly bir nokatly hyzmatlary hödürleýäris. Biz bilen hyzmatdaşlygyň ýakymly, pragmatiki, täsirli we dogruçyl boljakdygyna ynanýaryn.

  • In Engineener we tehnik aşgazan meselesi üçin dogry materiallary gurnaýar.

  • Häzirki materiallaryň durnukly hiline göz ýetirmek we täze aşgazan meselesine laýyk täze kompozit teklip etmek ulgamymyzy kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.

  • Tehniki we täjirçilik topary maslahatçy ýa-da nusga ýa-da iberiş boýunça her haýyşy yzarlaýar.

Biz hakda

“Zhuzhou chuangde” sementlenen karbid Co., Ltd.Hytaýyň Hunan şäheriniň Zhuzhou şäherinde ýerleşýän “Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd.” Esasan karbid goşundylary, üweýji goşundylar, karbid kesiji goşundylar, cnc goýmalar, karbid öwrümleri, karbid ýüplükleri, karbid ahyrky degirmenler, wolfram karbid ahyrky degirmen gurallary we ş.m. öndürýär.Müşderilerimiz üçin ýokary hilli we uzak möhletli çözgütleri döretmek we kepillendirmek üçin zerur bolan kompaniýamyzda synergiýany üpjün edýän ýokary hünärli, höwesli we tejribeli işgärlerimiz bar.Bütin dünýäde paýlaýyş toruny üpjün edýäris. Or...

KOPRAK OKA
Iň soňky habarlar